அவகாசம் நீடிட்டிப்பு

பிப்ரவரி 28 கடைசி நாள்: அரசு அனுமதியில்லாத பெண்கள் விடுதியை மூட நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு

சென்னை: தமிழகத்தில்  அனுமதி இல்லாமல் இயங்கும் பெண்கள் விடுதிகள் பிப்ரவரி 28ந்திக்குள் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் என்றும், பதிவு செய்யாத …

பிப்ரவரி 15ந்தேதி: பெண்கள் விடுதிகள் பதிவு செய்ய 3வது முறையாக காலஅவகாசம் நீட்டிப்பு

சென்னை: சென்னையில் அனுமதி இல்லாமல் இயங்கும் பெண்கள் விடுதிகளை பதிவு செய்ய கால அவகாசம் பிப்ரவரி 15ந்தேதி நீட்டிக்கப்பட்டு உள்ளது….