ஆசிய விளையாட்டு: 100 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் சந்த் டூட்டி வெள்ளி பதக்கம் வென்றார்

ஆசிய விளையாட்டு: 100 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் சந்த் டூட்டி வெள்ளி பதக்கம் வென்றார்

ஜகார்த்தா: ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியின் மகளிர் 100 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் இந்தியாவின் சந்த் டூட்டி வெள்ளி பதக்கம் வென்றார். இந்தோனேசியாவில் ஜகார்த்தாவில்…