ஆடி மாதம்

ஆடி வெள்ளிக்கிழமை விரத பலன்கள்

ஆடி வெள்ளிக்கிழமை விரத பலன்கள் ஆடி மாதத்தில் வரும் வெள்ளிக்கிழமைகளுக்குத் தனிச் சிறப்பு உண்டு. வெள்ளிக்கிழமைகளில் பெண்கள் விரதம் இருந்து வீடுகளிலும் கோயில்களிலும் சிறப்புப் பூஜைகள்…