ஆட்டிசம்

நோயாளி குழந்தைக்கு  ஒட்டகப்பால் சுமந்து வந்த ரயில்…

நோயாளி குழந்தைக்கு  ஒட்டகப்பால் சுமந்து வந்த ரயில்… மன்னன் புலிப்பால் கேட்ட கதை புராணங்களில் அறிவோம். ஒட்டகப்பாலை, சிறப்பு ரயில் சுமந்து வந்த…

மொபைல் கேம்களைப் பயன்படுத்தி இனி ஆட்டிசம் பாதிப்பைக் கண்டறிய முடியும்

  குழந்தைகளை  மொபைல் கேம் விளையாட வைத்து அவர்கள் விளையாடும் முறையை கண்காணித்து அதன்மூலம்  ஆட்டிசம் பாதிப்பை கண்டறியும் எளிய…