ஆதாரமில்லாமல் பேசக்கூடாது! அமைச்சருக்கு ஐகோர்ட்டு சூடு!

ஆதாரமில்லாமல் பேசக்கூடாது! அமைச்சருக்கு ஐகோர்ட்டு சூடு!

சென்னை, தனியார் பாலில் கலப்படம் உள்ளதாகவும், இதன் காரணமாக பொதுமக்களின் உயிருக்கு ஆபத்து என்று கூறி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியவர் அமைச்சர்…