ஆதார் பிரச்சினை: ஜார்கண்ட் மாநிலத்தில் பசியால் மேலும் இரண்டு பேர் மரணம்

ஆதார் பிரச்சினை: ஜார்கண்ட் மாநிலத்தில் பசியால் இரண்டு பேர் மரணம்

டில்லி: அரசின் சலுகைகளையும், மானியங்களையும் பெறுவதற்கு ஆதாரைக் கட்டாயமாக்கக் கூடாது என உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்ட நிலையிலும், மத்திய மாநில அரசுகள்,…