ஆனந்த விகடனின் ஆரம்பம்

ஆனந்த விகடனின் ஆரம்பம் – திரு. வெங்கடேஷ் எழுதும் நினைவு மட்டுமே நிரந்தரம் கட்டுரை

தமிழ்நாட்டில் 1920 களில் கடும் பஞ்சம் நிலவியது. அந்தச் சூழ்நிலையில் ஒரு தமிழ் நகைச்சுவை பத்திரிகையை நடத்துவது சரியான செயலாக…