ஆபத்தான “ப்ளூ வேல் கேம்” விளையாடும் சிறுவர்களை  கண்டுபிடிக்கும் வழிகள்..

ஆபத்தான “ப்ளூ வேல் கேம்” விளையாடும் சிறுவர்களை  கண்டுபிடிக்கும் வழிகள்..

“ப்ளூ வேல் சேலன்ஞ்ச்” விளையாடி, சிறுவர்கள், மாணவர்கள் பலர் உயிரிழக்கும் கொடுமை உலகம் முழுதும் நடந்து வருகிறது. தற்போது தமிழகத்திலும்…