ஆப்கனில் பலியான ஐ.எஸ். பயங்கரவாதிகள் கேரளாவைச் சேர்ந்தவர்கள்!

ஆப்கனில் பலியான ஐ.எஸ். பயங்கரவாதிகள் கேரளாவைச் சேர்ந்தவர்கள்!

காபூல்: ஆப்கனில் அமெரிக்கா நடத்திய சக்தி வாய்ந்த குண்டு தாக்குதலில் பலியான ஐ.எஸ்., பயங்கரவாதிகள் கேரளாவை சேர்நதவர்கள் சிலரும் உண்டு…