ஆப்ரகாம் பண்டிதர்

தமிழிசை மேதை ஆபிரகாம் பண்டிதர் பிறந்த தினம் (1859)

ஆபிரகாம் பண்டிதர் அவர்கள், 1859ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு 2 ஆம் நாள் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள சாம்பவர் வடகரை என்ற சிற்றூரில், முத்துசாமி…