ஆயுதம் ஏந்திய ராமநவமி விழா!! மேற்குவங்கத்தை கைப்பற்ற காவிகள் குறி