ஆயுஷ்மான் பாரத்

பிரதமரின் ஆயுஷ்மான் பாரத் மருத்துவ காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் சிகிச்சை அளிக்க மருத்துவமனைகள் மறுப்பு

காஜியாபாத்: பிரதமரின் ஆயுஷ்மான் பாரத் மருத்துவ காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் சிகிச்சை அளிக்க, தனியார் மருத்துவமனைகள் பணம் கேட்பதால், இத்திட்டம்…

ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தில் 50கோடி பேருக்கு மருத்துவ சிகிச்சையா? பாஜக அரசின் பொய் விளம்பரம்

டில்லி: மோடி அரசு கொண்டு வந்துள்ள ஆயுஷ்மான் பாரத் மருத்துவ திட்டத்தில் 50 கோடி பேருக்கு மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்படும் …

மோடியின் காப்பிட்டு திட்டம் : தனியார் மருத்துவமனையில் இலவச சிகிச்சை ரத்து ஆகலாம்

டில்லி மோடியின் ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் ஏழை நோயாளிகளுக்கு இலவச சிகிச்ச தனியார் மருத்துவமனைகளில் அளிப்பது புதிய காப்பிட்டு…