ஆர்வமாக

எதிரிகளுக்கு பாடம் கற்பிக்க ராணுவம் ஆர்வமாக உள்ளது! மனோகர் பாரிக்கர்

கோவா, இந்திய ராணுவம் எதிரிகளுக்கு பாடம் கற்பிக்க ஆர்வமாக உள்ளது என்று மத்திய பாதுகாப்பு துறை மந்திரி மனோகர் பாரிக்கர்…