ஆறு மாதங்கள் ஆனாலும் நோட்டுப் பிரச்சனை தீராது! ப.சிதம்பரம் பகீர்

ஆறு மாதங்கள் ஆனாலும் நோட்டுப் பிரச்சனை தீராது! ப.சிதம்பரம் பகீர்

சென்னை, நாட்டில் தற்போது எழுந்துள்ள ரூபாய் நோட்டு பிரச்சினை ஆறு மாதங்கள் ஆனாலும் தீராது என முன்னாள் மத்திய நிதி…