ஆறு மாதங்கள்

இலங்கை நாடாளுமன்றத்தை முன்கூட்டியே கலைக்க அதிபர் உத்தரவு

கொழும்பு முன்கூட்டியே பொதுத் தேர்தல் நடத்துவதற்காக இலங்கை நாடாளுமன்றத்தைப் பதவிக்காலம் முடியும் ஆறு மாதம் முன்பே கலைக்க அதிபர் கொத்தபாய…

மத்திய ஜி எஸ் டி வருமானம் ஆறு மாதங்களில் எதிர்பார்ப்பை விட 40% குறைவு

டில்லி கடந்த ஆறு மாதங்களில் மத்திய அரசுக்கான ஜிஎஸ்டி வருமானமாக ரூ.5,26,000 கோடி எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில்  ரூ.3,28,365 கோடி மட்டுமே…

கொலீஜியம் பரிந்துரைத்த ஆறு மாதங்களில் நீதிபதிகளை நியமிக்க வேண்டும் : உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு

டில்லி உயர்நீதிமன்றங்களில் 410 நீதிபதி பணியிடங்கள் காலியாக இருப்பதால் கொலீஜியம் பரிந்துரைத்த 6 மாதங்களுக்குள் நீதிபதிகளை நியமிக்க வேண்டும் எஅன்…