ஆளுநர் மாளிகையில் மலிவு விலை உணவகம் திறப்பு

ஆளுநர் மாளிகையில் மலிவு விலை உணவகம் திறப்பு

சென்னை: தமிழக ஆளுநர் மாளிகையில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர். இவர்களுக்கு உதவும் வகையில் மலிவு விலை உணவகம் இன்று…