ஆஷ்ரம் பள்ளி

ரஜினியின் ஆஷ்ரம் பள்ளி மூடப்படும் அபாயம்

சென்னை: சென்னையில் உள்ள நடிகர் ரஜினியின் அறக்கட்டளைக்கு சொந்தமான, ‘தி ஆஷ்ரம்’ பள்ளிக்கு இன்னும் அங்கீகாரம் கிடைக்காததால் மூடும் அபாயம்…