இங்கிலாந்து இளவரசருக்கு நாளை திருமணம்…உலகம் முழுவதும் பார்த்து ரசிக்க சிறப்பு ஏற்பாடு

இங்கிலாந்து இளவரசருக்கு நாளை திருமணம்…உலகம் முழுவதும் பார்த்து ரசிக்க சிறப்பு ஏற்பாடு

லண்டன்: இங்கிலாந்து இளவரசர் ஹரி மேரி – மேகன் மார்க்லே திருமணம் நாளை (19ம் தேதி) விண்ட்சர் காஸ்டிலில் உள்ள…