இசையமைப்பாளருக்கு மட்டும்தான் பாடல் சொந்தமா?: இளையராஜாவுக்கு தயாரிப்பாளர் கேள்வி

இசையமைப்பாளருக்கு மட்டும்தான் பாடல் சொந்தமா?: இளையராஜாவுக்கு தயாரிப்பாளர் கேள்வி

இசையமைப்பாளருக்கு மட்டும்தான் திரைப்படப்பாடல் சொந்தமா என்று இசையமைப்பாளர் இளையராஜாவுக்கு தயாரிப்பாளர் ராஜன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். தான் இசை அமைத்த பாடல்களை…