இதுவரை நடைபெற்ற சோதனைகளின் நிலை என்ன? ஸ்டாலின் கேள்வி

இதுவரை நடைபெற்ற சோதனைகளின் நிலை என்ன? ஸ்டாலின் கேள்வி

சென்னை, தமிழகத்தில் இதுவரை நடைபெற்ற வருமான வரி சோதனைகளின் நிலை என்ன என்றும், அதன்மேல் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை என்ன என்பது…