இந்தியாவிலேயே உயரமான கட்சி கொடி கம்பம்: அண்ணா அறிவாலயத்தில் நட இருப்பதாக திமுக அறிவிப்பு

இந்தியாவிலேயே உயரமான கட்சி கொடி கம்பம்: அண்ணா அறிவாலயத்தில் நட இருப்பதாக திமுக அறிவிப்பு

சென்னை: இந்தியாவிலேயே மிக  உயரமான கட்சி கொடி கம்பம், திமுக தலைமையகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் நட இருப்பதாக திமுக தலைமை…