இந்தியாவில் ஆன்லைன் விற்பனையில் அமேசான் முன்னிலை

இந்தியாவில் ஆன்லைன் விற்பனையில் அமேசான் முன்னிலை

டில்லி: சமீபத்தில், பார்க்லேஸ் நிறுவனம் வெளியிட்ட அறிக்கையில், இந்தியாவில் நிகழ்நிலை விற்பனையில் நீண்டகாலமாக முதலிடத்தில் இருந்து வந்த பிளிப்கார்ட் நிறுவனத்தை…