இந்தியாவில் ஆப்பிள் எஸ்இ 2 ஐபோன் அடுத்த ஆண்டு அறிமுகம்!!

இந்தியாவில் ஆப்பிள் எஸ்இ 2 ஐபோன் அடுத்த ஆண்டு அறிமுகம்!!

டில்லி: அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளில் இல்லாமல் இந்தியாவில் முதன்முறையாக ஆப்பிள் நிறுவனம் தனது கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் புதிய…