இந்தியாவை செயற்கைகோள் மூலம் கண்காணிக்க பாகிஸ்தான் திட்டம்

இந்தியாவை செயற்கைகோள் மூலம் கண்காணிக்க பாகிஸ்தான் திட்டம்

இஸ்லாமாபாத்: அடுத்த ஆண்டில் பாகிஸ்தான் தனது சொந்த வின்வெளி திட்டத்தை செயல்படுத்த முடிவு செய்துள்ளது. இதன் மூலம் இந்தியா மீது…

You may have missed