இந்தியா வருவதற்கு முன் மாட்டு இறைச்சி சாப்பிட்டுவிட்டு வாருங்கள்!! சுற்றுலா அமைச்சர்

இந்தியா வருவதற்கு முன் மாட்டு இறைச்சி சாப்பிட்டுவிட்டு வாருங்கள்!! சுற்றுலா அமைச்சர்

டில்லி: இந்திய வருவதற்கு முன் சுற்றுலா பயணிகள் அவர்களது நாடுகளில் மாட்டு இறைச்சியை சாப்பிட்டு விட்டு வர வேண்டும் என்று…