இந்திய ஐ.டி. கம்பெனிகள்

அமெரிக்கர்களுக்கும் வேலைவாய்ப்பை ஏற்படுத்த வேண்டியது நமது கடமை: இன்ஃபொசிஸ் மூர்த்தி

  இந்திய வர்த்தக பள்ளியில் உரையாற்றிய நாராயணமூர்த்தி, இந்திய ஐ.டி. கம்பெனிகள் தரகர் போல் செயல்பட்டுவருவதை நிறுத்த வேண்டும். ஐ.டி….