இந்திய குழு

அதிர்ச்சி: இந்திய குழுவுக்கு தலைமை மருத்துவ அதிகாரியாக போலி டாக்டர்!

ரியோ: ஒலிம்பிக் போட்டியில் கலந்துகொள்ள சென்றிருக்கும் இந்திய குழுவுக்கு, தலைமை மருத்துவ அதிகாரியாக, எந்தவித தகுதியும் அற்ற பவன்தீப் டோனி…