இந்திய சுதந்திர தினத்தை டூடுல் வெளியிட்டு கவுரவப்படுத்திய கூகுள்

இந்திய சுதந்திர தினத்தை டூடுல் வெளியிட்டு கவுரவப்படுத்திய கூகுள்

இந்தியாவின் 72வது சுதந்திர தினத்தை பிரபல வலைதள நிறுவனமான கூகுள் டூடுல் வெளியிட்டு கவுரவப்படுத்தி உள்ளது. இந்திய நாட்டின் 72வது…