இந்திய நிறுவனங்கள்

ஊதிய குறைப்பு, பணிநீக்கம் பிரச்னைகள்: பிம் கேர்சுக்கு நிதியை அள்ளி தரும் பெரும் நிறுவனங்கள்

டெல்லி: பணிநீக்கம், ஊதிய குறைப்பு மற்றும் பொருளாதார நெருக்கடிகளுக்கு மத்தியிலும் கூட, இந்திய நிறுவனங்கள் PM-CARES க்கு பெருமளவில் பங்களிப்பு…