இந்தோனேசியாவுக்கு ஓட்டம் பிடித்த ஆஸ்திரேலிய சிறுவன்…பெற்றோர் கிரெடிட் கார்டில் ஜாலி

இந்தோனேசியாவுக்கு ஓட்டம் பிடித்த ஆஸ்திரேலிய சிறுவன்…பெற்றோர் கிரெடிட் கார்டில் ஜாலி

சிட்னி: தாயுடன் ஏற்பட்ட சண்டையில் 12 வயது சிறுவன் இந்தோனேசியாவுக்கு சென்று பெற்றோர் கிரெடிட் கார்டை பயன்படுத்தி 4 நாட்கள்…