இந்த சேவைகளுக்கு ஆதார் எண் தேவையில்லை: உச்சநீதி மன்றம்

இந்த சேவைகளுக்கு ஆதார் எண் கட்டாயம்: உச்சநீதி மன்றம் தீர்ப்பு

டில்லி: அரசின் அனைத்துவிதமான நலத்திட்ட உதவிகளைப் பெறுவதற்கு ஆதார் எண் கட்டாயம் என்ற மத்திய அரசின் அறிவிப்புக்கு எதிரான வழக்கில்…

இந்த சேவைகளுக்கு ஆதார் எண் தேவையில்லை: உச்சநீதி மன்றம்

டில்லி: அனைத்து சேவைகளும் பெற ஆதார் காட்டாயம் என்ற மத்திய அரசின் உத்தரவிற்கு எதிராக தொடரப்பட்ட வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு…