இந்த 11 மாவட்டங்களில் வெயில் சுட்டெரிக்கும்…. வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை

இந்த 11 மாவட்டங்களில் வெயில் சுட்டெரிக்கும்…. வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை

சென்னை: தமிழகத்தில் சென்னை உள்பட 11 மாவட்டங்களில் அடுத்த 2 நாட்களுக்கு வெயில் சுட்டெரிக்கும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம்…