இன்று:  ஈ.வெ.ரா. பெரியார் ஆன தினம்

இன்று:  ஈ.வெ.ரா. பெரியார் ஆன தினம்

பெண்களுக்கு கல்வி சொத்துரிமை போன்றவைகள் அடிப்படை தேவை என்றும் வரதட்சணையை எதிர்த்தும் கைம்பெண் மறுமணத்தை ஆதரித்தும்… பெண்ணுரிமைக்காகவும் தொடர்ந்து குரல் எழுப்பிய போராடிய…..