இன்று கடைசி வேலைநாள்…..தீபக் மிஸ்ரா அமர்வில் நீதிபதி செல்லமேஸ்வர் இடம்பெற்றார்

இன்று கடைசி வேலைநாள்…..தீபக் மிஸ்ரா அமர்வில் நீதிபதி செல்லமேஸ்வர் இடம்பெற்றார்

டில்லி: உச்சநீதிமன்ற மூத்த நீதிபதி செல்லமேஸ்வர் வரும் ஜூன் 22ம் தேதியுடன் ஓய்வுபெறுகிறார். எனினும் உ ச்சநீதிமன்றத்திற்கு நாளை முதல்…