இன்று நடந்தது

இன்று நடந்தது சர்வ கட்சி கூட்டமா? பாரதியஜனதா காட்டம்!!

சென்னை, காவிரி பிரச்சினை தொடர்பான திமுக இன்று கூட்டியது, திமுக கூட்டணி கட்சிகளின் கூட்டம் என்று பாரதியஜனதா காட்டமாக கூறி…