இன்று today Omandur Ramasamy Kalpana Chawla

இன்று: பிப்ரவரி 1

ஓமந்தூர் ராமசாமி பிறந்தநாள் (1895) சென்னை மாகாணத்தின் முதல் முதலமைச்சரான ஓமந்தூர் ராமசாமி, விடுதலைப் போராட்ட வீரரும் ஆவார். காமராஜர்…