இரங்கற்பா

இரங்கற்பா எழுத ஏன் அலைகிறீர்கள்? : அப்பணசாமி

குற்றம்கடிதல்: 18 1940களின் இறுதியில் அப்போதைய புதுக்கோட்டை மன்னர் ஒரு உத்தரவு போட்டார். அது, பி.யு.சின்னப்பாவுக்கு இனிமேல் யாரும் சொத்துகளை…