இரண்டாம் மருத்துவமனை மூடல்

டில்லியில் கொரோனாவால் 44 ஊழியர்கள் பாதிக்கப்பட்டதால் இரண்டாவது மருத்துவமனை மூடல்

டில்லி 44 ஊழியர்களுக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டதால் டில்லியின் மேலும் ஒரு மருத்துவமனை மூடப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கையில்…