இரண்டே நாட்களில் ரூ. 1.43 லட்சம் கோடி இழந்த அமேசான் நிறுவனர்