இரு மாதங்கள்

அலாஸ்காவில் இன்னும் இரு மாதங்களுக்கு இரவாக உள்ள நகரம் எது தெரியுமா?

அலாஸ்கா அலாஸ்காவின் உட்கியாக்விக் நகரில் இன்று முதல் இரு மாதங்களுக்கு சூரிய உதயம் இல்லாமல் முழுவதும் இரவாக இருக்கும். உலகம் உருண்டையானது மட்டுமின்றி…

ஒரு லட்சம் டன் அரிசியை இந்தியாவில் இருந்து  இறக்குமதி செய்யும் மலேசியா

மும்பை மலேசியா இரு மாதங்களில்1 லட்சம் டன் அரிசியை இந்தியாவில் இருந்து இறக்குமதி செய்ய உள்ளதாக இந்திய அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்….