இறங்கிவிடப்பட்ட

ஒடிசா.. அடுத்து ம.பி: நடுகாட்டில் பிணத்துடன் இறங்கிவிடப்பட்ட கொடூரம்!

தாமோ: மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள தாமோ மாவட்டத்தில் பயணத்தின் போது உடல்நலமில்லாமல் இறந்த பெண்ணின் உடல் மற்றும் அவரது…