இலங்கையில் முதலை கடித்து லண்டன் பத்திரிக்கையாளர் பலி

இலங்கையில் முதலை கடித்து லண்டன் பத்திரிக்கையாளர் பலி!!

கொழும்பு: இலங்கை ஆற்று நீரில் கை கழுவிய லண்டன் பத்திரிக்கையாளரை முதலை கடித்து கொன்றது. பைனான்சியல் டைம்ஸ் பத்திரிக்கையாளரான பால்…