இலங்கை அரசு

மறைந்த ராஜீவ்காந்தி இலங்கை தமிழர்களுக்கு உரிமை பெற்றுத்த 13வது சட்ட திருத்தம்: ரத்து செய்ய முயற்சி செய்யும் இலங்கை அரசு

கொழும்பு: மறைந்த முன்னாள் இந்திய பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி இலங்கை தமிழர்களுக்கு உரிமை பெற்றுத்த 13வது சட்ட திருத்தத்தை,   ரத்து செய்ய,…

காணாமல் போன 20000 தமிழர்கள் மரணம் அடைந்துள்ளனர் ;  இலங்கை அரசு ஒப்புதல்

கொழும்பு இலங்கையில் நடந்த உள்நாட்டுப் போர் நேரத்தில் காணாமல் போன 20000 த்மிழர்கள் மரணம் அடைந்துள்ளதை அந்நாட்டு புதிய அரசு…