இளவரசர்

இந்தியாவில் முதலீடு செய்ய சவுதி இளவரசர் திட்டம்; சவுதி தூதர் தகவல்

ரியாத்: சவுதி அரேபியா பல ஆண்டு காலமாக இந்தியாவுடன் சிறந்த நட்புறவு பாராட்டி வருகிறது. சவுதி இளவரசர் முகமது பின்…

பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கு சமைத்த பூட்டான் மன்னர்

டிராகன் அரசர் என்று அழைக்கப்படும் ஜிக்மெ வேங்க்சக் சமீபத்தில் வால்டைர் பரம்பரையின் இளவரசரைப் பெற்றெத்து அதன் வரவை நாடெங்கிலும் மரக்கன்றை…