இழப்பீடாக ரயிலை வைச்சுக்கோ…அதிரவைத்த நீதிபதியின் தீர்ப்பு!

இழப்பீடாக ரயிலை வைச்சுக்கோ…அதிரவைத்த நீதிபதியின் தீர்ப்பு!

சண்டிகர்,  சில நேரங்களில்   எதிர்பாராத தீர்ப்புகளை நீதிபதிகள் அறிவித்து நம்மை அதிரவைத்து விடுகிறார்கள்.நேற்றுமுன்தினம் இப்படி ஒரு தீர்ப்பை வழங்கியிருக்கிறார் லூதியானா…