இஸ்ரோவின் தெற்காசிய செயற்கை கோள்!! பாகிஸ்தானுக்கு இடமில்லை

இஸ்ரோவின் தெற்காசிய செயற்கை கோள்!! பாகிஸ்தானுக்கு இடமில்லை

ஸ்ரீஹரிகோட்டா: பாகிஸ்தானை தவிர இதர தெற்காசிய நாடுகள் பயன்பெறும் வகையில் “தெற்கு ஆசியா செயற்கை கோள்‘‘ என்ற திட்டத்தை செலுத்த…