இஸ்லாமிய பல்கலைக்கழகம்

அலிகார் இஸ்லாமிய பல்கலைக்கழக நிலத்தைத் திரும்பக் கோரும் அரச வம்சத்தினர்

லக்னோ அலிகார் இஸ்லாமிய பல்கலைக்கழகத்துடனான ஒப்பந்தம் முடிந்ததால் அரச வம்சத்தினர் அந்த நிலத்தை திரும்பக் கோரி உள்ளனர், அலிகார் இஸ்லாமிய…