ஈஃபிள் டவர்

மர்ம நபர் மேலே ஏறியதால் பாரீஸ் ஈஃபிள் டவர் அடைப்பு : அதிகாரிகள் அறிவிப்பு

பாரீஸ்: மர்ம நபர் ஒருவர் ஏறியதால், ஈஃபிள் டவர் மற்றும் அதன் அருகில் உள்ள தெருக்கள் அடைக்கப்பட்டன. இது குறித்து…