‘உஜாலா’ திட்டத்தின் மூலம் பீகாரில் 1 கோடி எல்இடி பல்புகள் விற்பனை!

‘உஜாலா’ திட்டத்தின் மூலம் பீகாரில் 1 கோடி எல்இடி பல்புகள் விற்பனை!

பீகார், மின்சார சேமிப்புக்காக  பீகாரில் மலிவு விலையில் 1 கோடி எல்இடி பல்புகள் விற்பனை செய்ய்பபட்டு வருகிறது. மத்திய அரசின்…