உடற்பயிற்சி நிலையங்கள்

தமிழகத்தில் உடற்பயிற்சி நிலையங்களைத் திறக்க சரத்குமார் கோரிக்கை

சென்னை தமிழகத்தில் உடற்பயிற்சி நிலையங்களை 20% உறுப்பினர்களுடன் இயக்க அனுமதி அளிக்க  அரசுக்கு ச ம க தலைவர் சரத்குமார்…